Habarlar

 • Reňk bezegi - Eklektiki halka gaýdyp geliň
  Iş wagty: Iýun-18-2021

  “EcCrafted” ýa-da eklektiki, 1960-njy ýyllaryň parahatçylyk we söýgi hereketi, eko-aktiwistleriň syýasy taýdan ökde nesli tarapyndan gözden geçirildi.Ownuk-uşak, ýerli önümçilik we elde öndürilen önümleriň ideallaryna has köp adam satyn alsa, garaşsyzlaryň peýdasyna köpçülikleýin önümçilige garşy garşylyk bar.P ...Koprak oka»

 • Sport eşikleri taýýarlamak kursy
  Iş wagty: Iýun-01-2021

  Usul / ädim 1. Gysga ýeňli beden gysga ýeňli bedeniň ýokarky ujunda boýun, gysga ýeň göwresinde gysgyç, boýnuň iki gapdalyndaky polotensa, öň tarapynda döş suwuny siňdiriş bloky bilen üpjün edilýär. gysga ýeňli bedeniň bir tarapy, arka suw sorujy blok ...Koprak oka»

 • Haýsy biri size laýyk, 2 gatly ýa-da 3 gatly ýumşak penjek?
  Iş wagty: 12-2020-nji oktýabr

  Adatça 2 görnüşli ýumşak matalar, 2 gatly ýumşak matalar we 3 gatly ýumşak matalar bar.3 gatly ýumşak mata membrana bilen.Adatça bu TPU membranasydyr.3 tarapdan tapawut hakda gürleşip bileris.Ilki bilen, 2 gatly ýumruklar bilen deňeşdirilende ...Koprak oka»

 • Gaýtadan işlemegi azaltmak-3R
  Iş wagty: 12-2020-nji oktýabr

  Adatça süýüm önüminiň ömri esasan alty basgançakdan durýar: 1. Süýüm önümçiligi 2.Fabrika önümçiligi 3.Garment önümçiligi 4.Marketing 5.Market 5.Use 6.Throw Away.'' ECO CIRCLE 'Ulgam, ulanylýan ýa-da galyndy poliester önümini gaýtadan işleýän, soňra bolsa olary ulanýan gaýtadan işleýän ulgam.Koprak oka»