Lykia we gar bahalary

 • Dizaýn modasy 100% poliester ýel geçirmeýän suw geçirmeýän lykia kostýum aýal eşikleri

  Dizaýn modasy 100% poliester ýel geçirmeýän suw geçirmeýän lykia kostýum aýal eşikleri

  1. Suw geçirmeýän, ýel geçirmeýän, dem alýan kepillendirilen tikişli spandex mata
  2. Bedeniň gurak bolmagy üçin has köp çyglylyk üçin merkeze arka örtük
  3. LHS astyndaky Ipod jübüsi
  4. RHS astyndaky äýnek jübüsi
  5. Aýyrmak üçin fermuar birikdirilen tok yubka
  6. Bedeniň gury bolmagy üçin goltugyň aşagyndaky howa
  7. windel geçirmeýän ellik ýaly elastik içki çeňňek we baş barmak deşik
  8. Amatlylyk üçin manşetli fermuar jübüsini
  9. 3D sazlap bolýan aýrylýan kapot;

 • Aýallar dagdan suw geçirmeýän gyş gar kurtkasy açyk lykia geýimi

  Aýallar dagdan suw geçirmeýän gyş gar kurtkasy açyk lykia geýimi

  1. Doly lenta tikişler

  2. Reňkli suw geçirmeýän öň fermuar + jübü fermuar

  3. Reňkli suw geçirmeýän ýeň jübüsini kontrastlaň

  4. Gapdal jübüsiniň gapdalynda şöhlelendiriji lenta

  5. Göçürmek we çyzgy bilen sazlap boljak kapot

  6. velkro goýmasy bilen sazlanyp bilinýän çeňňek

  7. Barmak deşikli içki elastik çeňňek

  8. Howany çykarmak üçin aşaky fermuarlar